Zapraszamy do współpracy WARSZTATY, MECHANIKÓW - Oferujemy atrakcyjne upusty cenowe !!!

Producenci
Regulamin
 1. postanowienia ogólne

  1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
  2. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (MAGNETX Tomasz Kozłowski ul. Konopnickiej 12, 49-300 Brzeg, mail: [email protected]).
  3. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
  4. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 2. składanie zamówień

  1. Sklep Chemauto24.pl jest prowadzony przez firmę:
   MAGNETX Tomasz Kozłowski
   ul. Konopnickiej 12
   49-300 Brzeg
   NIP: 7471658062
   Konto bankowe: 69 1140 2004 0000 3502 5065 1823

   zwaną dalej „Sprzedającym”

  2. Sprzedający prowadzi sprzedaż konsumencką, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej "Klientem"
  3. Sprzedający przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej www.chemauto24.pl, telefonicznie, e-mailem lub osobiście. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej są przyjmowane 24h na dobę.
  4. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
  5. Realizacja zamówień następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów. W przypadku braku informacji o terminie realizacji na karcie produktu, informacja o czasie realizacji zamówień zostanie przekazana przez pracownika Działu Handlowego.
  6. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
  7. Realizacja zamówienia może być uzależniona również od stanów magazynowych, dlatego zawsze przed dokonaniem zamówienia należy potwierdzić stan magazynowy drogą mailową, telefoniczną bądź osobiście.
  8. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
  9. Istnieje możliwość składania zamówienia z dostawą na określone, przyszłe terminy.
  10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
  11. Faktury Vat są wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji. Faktura w formie papierowej będzie załączona do paczki jedynie po wcześniejszej wyraźnej prośbie.
 3. dostawa towaru

  1. Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że zostanie ustalone inaczej na podstawie odrębnych ustaleń między Klientem a Sprzedającym.
  2. Wysokość kosztów przesyłki jest uzależniona od wagi paczki i jej gabarytów
  3. Koszty transportu doliczane są do zamówienia i zostają zafakturowane przy pierwszej przesyłce zawierającej towar z danego zamówienia. Jeśli waga paczki nie mieści się w ryczałcie dla danego gabarytu (lub taki ryczałt nie jest ustanowiony), koszty transportu ustala Sprzedawca.
  4. Terminy dostaw są terminami orientacyjnymi, chyba że Klient uzgodnił ze Sprzedającym termin dostawy na podstawie odrębnej umowy.
  5. Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 4. płatności

  1. Sprzedający akceptuje płatności dokonane w następujący sposób: pobranie przy odbiorze paczki (tylko przesyłki niskogabarytowe), przelew bankowy, płatność gotówką, szybki transfer, płatność kartą.
  2. Klient ma możliwość negocjowania warunków zapłaty. W celu uzgodnienia warunków płatności prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą.
  3. Uzyskanie odroczonego terminu płatności wymaga przesłania aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy (lub innych dokumentów na żądanie) i akceptacji Działu Księgowości Sprzedającego.
  4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość naliczenia ustawowych odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności przez Klienta.
  5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub wysyłki zamówionego towaru, jeżeli Klient zalega z płatnościami albo jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości, lub gdy Sprzedający poweźmie wątpliwość co do sytuacji finansowej Klienta.
  6. Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze jest BlueMedia S.A.
  7. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
  8. “Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl)”
 5. ograniczenie odpowiedzialności

  1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach gwarancji. Na podstawie art.558 par.1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego - wspólników MAGNETX za wszystkie sprzedawane towary tak z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz z tytułu ogólnej odpowiedzialności kontraktowej.
  2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub ofercie internetowej, niedostarczenia produktu lub zmiany cen. W szczególności nie jesteśmy odpowiedzialni za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w której na dostawę danego towaru została zawarta oddzielna umowa między Sprzedającym a Klientem, w której sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.
  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użycie zakupionego od Sprzedającego towaru.
  5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku katalogu i błędy w dostępnej w internecie dokumentacji technicznej.
 6. postanowienia końcowe

  1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
  3. Sprzedający jest właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej i sposobu prezentacji.
  4. Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znajdujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Sprzedającego wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
  6. Klient nie może dokonać przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań oraz wierzytelności wynikających z umowy zawartej ze Sprzedającym bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. O ile strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Klienta jego wierzytelności wynikających z umowy zawartej ze Sprzedającym z wierzytelnościami Sprzedającego oraz z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie.
  7. Jednostkowa cena sprzętu wymienionego w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) zawiera w sobie koszty gospodarowania odpadami w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 w/w ustawy.
 7. wymagania technicze

  1. 9.1. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Firefox min. 27, Chrome min. 30, IE min. 11, Microsoft Edge, Opera min. 17, Safari min. 9, Android min. 5.0, Java min. 8; z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
  2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu fcnet.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
  3. Minimalne wymagania sprzętowe systemu teleinformatycznego użytkownika to: procesor 1GHz, 512 MB RAM.
  4. Dostęp do ogólnodostępnej części serwisu pod adresem https://chemauto24.pl posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w serwisie.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl